Enorma miljöfördelar kan uppnås om våra bostäder blir mer energieffektiva. Genom att renovera befintlig bebyggelse kan vi uppnå just detta. Men hur sätter vi igång den renoveringsrevolution som behövs? Vilka är utmaningarna, och hur kan vi göra för att överkomma dessa?

Sweden Green Building Council har inventerat och analyserat hinder för energieffektiviserande renovering av flerbostadshus i EU-projektet BuildUpon, där vi samarbetar med Green Building Councils i 12 andra Europeiska länder. En utmaning som blivit tydlig är den rädsla och osäkerhet som ofta föreligger förändring. Att skapa trygghet innan, under och efter renoveringarna är därför viktigt. Att involvera alla parter i processen och att lyfta positiva exempel och konsekvenser är sätt att öka viljan och acceptansen.

Låter detta intressant? På Building Sustainability SGBC 16 – Nordens största konferens för hållbart byggande, kommer flera av specialsessionerna att beröra just detta. Under specialsession #6 kommer fokus ligga på vilka verktyg vi kan använda och vilka beslut som måste fattas. Talare på denna session är Jennie Wiederholm, analytiker på Hyresgästföreningen, Ulf Alexandersson, finans- och ekonomichef på Alingsåshem och Lotta Bångens, VD på Energieffektiviseringsföretagen. Missa inte detta!

The Secretary General of the European Mortgage Federation - European Covered Bond Council (EMF-ECBC) will present a ground-breaking energy efficiency financing project at Building Sustainability SGBC16 with WorldGBC Congress Sweden on October 18th in Stockholm.

 

Homebuyers across the EU could be offered better borrowing rates on mortgages in return for purchasing more energy efficient homes or committing to implement energy saving work within properties, under a ground-breaking project being pioneered by a unique partnership of banks, property valuers, energy efficiency businesses and utility providers.

 

The recently launched European Energy Efficiency Mortgage initiative, headed by a consortium led by the  EMF-ECBC, aims to create a standardised “energy efficient mortgage” based on preferential interest rates for energy efficient homes and/or additional funds for retrofitting homes at the time of purchase.

 

- We have the responsibility to design a sustainable environment for future generations by developing a pan-European mortgage financing mechanism according to which energy efficiency investments are made more accessible and affordable for consumers and institutional investors, and the subsequent energy efficiency improvements reduce risk for banks, creating a win-win for all involved, said Mr. Bertalot in a statement when the initiative launched.

 

- We are very happy that Mr. Bertalot will come to Stockholm in October to talk about this important initiative. Offering better borrowing rates for energy efficient homes and properties will be key in promoting sustainable building in the future, said Bengt Wånggren, CEO of Sweden Green Building Council.

Förr var man noga med att  öppna fönster och vädra i lokaler där många människor samlades. Frisk luft ansågs viktigt för att hålla uppmärksamheten och koncentrationsförmågan uppe. Denna gamla erfarenhet får nu stöd i ett aktuellt forskningsprojekt som visar att personer som arbetar i väl ventilerade lokaler med koldioxidhalter under genomsnittet mycket kraftigt förbättrar sin kognitiva förmåga på en rad viktiga områden. Det gäller exempelvis förmågan att reagera på en krissituation  eller att ta till vara på information. Det visar den nya studien The COG FX Study från Harvard och Syracuse University i USA. Forskarna undersökte hur människors förmåga påverkas när koldioxidhalten förändras i innemiljön. Försöket genomfördes som en så kallad dubbelblind studie, där både deltagare och analytiker var ovetande om vilka förutsättningar som gällde för att inte påverka eller snedvrida resultaten.

Försöket genomfördes i laboratoriemiljö där 24 deltagare utförde sitt vanliga arbete i sex dagar under en tvåveckorsperiod samtidigt som forskarna utsatte dem för förändringar i inomhusluften. Man ändrade koncentrationerna av flyktiga organiska ämnen, ventilationsprestanda och olika koldioxidnivåer. Vid slutet av varje dag gjordes kognitiva tester på deltagarna och resultaten uppvisade mycket stora förändringar. Testet exponerade gruppen för olika situationer som grundas på verkliga utmaningar, som flexibilitet i sättet att angripa uppgifter liksom friheten att lägga upp strategier och ta egna initiativ. Man fann att prestationerna hos deltagare med förbättrad inomhusluft var i genomsnitt dubbelt så höga som hos deltagare som arbetade i konventionella miljöer. Mätningen genomfördes för nio olika områden när det gäller förmågan att prestera. De största förbättringarna uppvisades inom områdena krishantering, strategisk effektivitet och förmågan att använda information. 

Resultaten tyder på att även små förbättringar inomhusmiljö kan ha en djupgående inverkan på beslutsfattande och arbetsresultat.

- Studien visar på en uppseendeväckande skillnad i presentationer när man sänkte koldioxidhalten från 950 ppm till 600 ppm. Och i Sverige arbetar vi med riktvärden på 1000 ppm som en bra nivå men det är ju alldeles för höga koldioxidhalter om resultaten från den här studien skulle bekräftas i fler undersökningar, säger Bengt Wånggren, VD, Sweden Green Building Council i en kommentar. 

Han menar att vi med tidigare kunskap har trott att det kostar för mycket att vädra ut eftersom vi har haft mycket fokus på att spara på energianvändningen.

- Men i själva verket visar underökningen att det kan vara mycket lönsamt att få ned koldioxidhalten i skolor och på arbetsplatser när effektiviteten ökar. Vi har nog hittills satsat för mycket på ren teknikprestanda och mindre på hur människor reagerar när miljön förändras, Jag efterlyser nu fler undersökningar för att fastställa om vi behöver korrigera kursen i hållbarhetsarbetet, säger Bengt Wånggren och utesluter inte att de nya rönen från undersökningen kan behöva vägas in i översynen av certifieringssystemet Miljöbyggnad, MB3.

Building Sustainability SGBC16, Nordens största konferens om hållbart samhällsbyggande, kommer inledas med ett tal av miljöminister Karolina Skog. Med ambitionen att ligga i framkant i världen både när det gäller att möta klimatutmaningarna och att klara FN:s hållbara utvecklingsmål har Sverige och regeringen en stor utmaning framför sig.

Vad blir de miljöpolitiska konsekvenserna av detta när infrastrukturen är i behov av att uppgraderas, städerna fortsätter växa och Sverige behöver 700 000 nya bostäder inom en tioårsperiod? Förväntningarna på den nya miljöministern är höga och hennes tal kommer sätta tonen för konferensens två dagar.

- För branschen är det givetvis bra att regeringen fortsätter ta våra frågor på stort allvar och att ministern har tid att tala på konferensen, säger Evelina Strandfeldt på Sweden Green Building Council. Karolina Skog har dessutom lång erfarenhet av stadsbyggnadsfrågor från sin tid i Malmö stad och är insatt i de frågor som konferensen tar upp, så hennes perspektiv på hur vi kan arbeta i framtiden och hur regeringen kan stötta det arbetet är extra intressant för våra besökare. 

Building Sustainability SGBC16 hålls på Stockholm Waterfront Congress Centre den 18-19 oktober och hittills är över 600 delegater klara för konferensen. Mer information hittar du på http://buildingsustainability16.com

Al Pitcher underhåller i en stand-up om svenskarnas bovanor. Vi pratar ständigt om lägenhetspriser och planlösningar. Vi gör vår plikt och vi sorterar förpackningar och åker till återvinningsanläggningarna. Vi väntar snällt på vår tur och tar av oss skorna inomhus. Men heligt förbaskade sätter vi upp anonyma lappar om luddet i torktumlaren som någon inte tog bort. Det finns säkert en hel del i våra svenska bovanor som en utomstående betraktare kan raljera med. 

Det gör Al Pitcher med bravur. Han växte upp i Nya Zeeland, men började sin standup-karriär i London för 17 år sedan och gick till final i flera humortävlingar. 2010 flyttade han till Sverige och har sedan dess snabbt gjort sig ett namn på den svenska standupscenen.

I Sverige älskar vi när det görs parodi kring våra vanor och karaktärer i mellanmjölkens land. Vi vill inte framstå som nationalister, men vi är mäkta stolta över internationella framgångar inom idrotten eller på musikscenen. Det passar Al Pitcher som hand i handske. Sättet han studerar och beskriver sitt utifrånperspektiv om våra vanor, traditioner och sätt att umgås har tagits emot med stor förtjusning hos den svenska publiken. Redan 2011 vann han "Bästa manliga komiker” på Svenska Standupgalan och året efter hyllades han för "Fika tour”, som följdes upp av den minst lika framgångsrika "Påtår tour” 2013 och "Nääämen it's Al Pitcher" tour 2014-2015.

Pitcher hittar med blixtsnabba vändningar och spontana infall det absurda i det triviala och är en mästare på att snabbt läsa av och följa med i publikens reaktioner. I sina shower brukar han också utforska det typiskt svenska som han stöter på och förundras över. Och han gör det med väldig kärleksfullt eftersom han hävdar sig älska just nordiska egenheter. Med oftast subtila medel ger han oss anekdoter om fästingskräck, blå tossor på dagis och vår heliga ilska mot SJ-förseningar.

Pikarna når aldrig under bältet och de är inte heller politiska. Det handlar bara om ett iakttagande av sådant som vi aldrig reflekterat över men som blir väldigt humoristiskt när vi när vi känner igen det.

Så vad ska Pitcher tycka om våra ambitioner att leva och verka hållbart? Gör vi som vi säger? Tar vi oss själva på för stort allvar? Krånglar vi till det för mycket? Gör dig beredd för provokatören!

Al Pitcher, stand-up-komiker, står på scenen i plenum på sessionen The Provocateur klockan 16:20 den 18 oktober.

 


"Besluten vi tar kring stadsutvecklingen idag och de närmaste åren är helt avgörande för om vi i framtiden ska kunna leva i städer som är långsiktigt hållbara. På Stockholm Environment Institute forskar och arbetar vi med att hitta lösningar för en utveckling mot hållbar konsumtion och livsstil.

Jag vill visa hur era beslut spelar roll och berätta varför aktörer och beslutsfattare inom den bebyggda miljön är nyckelspelare för en hållbar framtid. Jag är en av experterna på Building Sustainability SGBC16.

Hoppas vi ses den 18 oktober!"

Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute och adjungerad professor vid Stockholms universitet

"Storstädernas vidsträckta villaområden byggdes inte för klimatsmarta levnadsmönster och möter därför inte framtidens hållbarhetsmål. Samtidigt är behovet av nya bostäder kring stora städer större än någonsin. På Kod Arkitekter har vi tagit oss an just denna utmaning. Vi kommer att visa hur hundratusentals husägare kan klimatanpassa och vitalisera sina grannskap i Storstockholm och hur de tillsammans kan skapa över 60 000 nya hem. Jag är en av kreatörerna på Building Sustainability SGBC16.

Hoppas vi ses den 18 oktober!"

Karin Kjellson, arkitekt och projektledare för 500k, Kod Arkitekter, är en av talarna i plenum på sessionen The Creators klockan 11:15 den 18 oktober.